17 بهترین دمپایی و کفش مجلسی برای حفظ آرامش در خانه

یکی دیگر از دمپایی های همه کاره که دوست داریم سابوس هستند. ترکیبی از کفش مجلسی، صندل و کفش ورزشی، زیره لاستیکی درشت برای سفر به بودگا ایده‌آل است و سبک لغزنده باعث می‌شود به راحتی آن‌ها را بپوشید و به پا کنید. در نهایت، یک آستر خز مصنوعی مخملی، انگشتان پا را در هر دمایی، چه در داخل و چه در خارج، برشته نگه می‌دارد.

source: https://www.architecturaldigest.com/gallery/best-slippers-and-indoor-shoes