نمونهای از معماری گوتیک در آلمان معماری سه بعدی

او پس از ترک باهاس، در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد و در شهر شیکاگو مدرسه باهاس جدید را تأسیس نمود. میس نیز همچون سلف خود گروپیوس، مجبور به ترک آلمان و مهاجرت به آمریکا شد. کشورهای آمریکا و انگلستان نیز در گرایشهای مختلف مهندسی عمران بورسیههای خوبی را به دانشجوهای برتر ایرانی میدهند. در طی ۳۲ سال، ۱۱ کنگره به ترتیب تاریخی در کشورهای سوییس (۱۹۲۸)، آلمان (۱۹۲۹)، بلژیک (۱۹۳۰)، يونان (۱۹۳۳)، فرانسه (۱۹۳۷)، انگلستان (۱۹4۷)، ایتالیا (۱۹4۹)، انگلستان (۱۹۵۱)، فرانسه (۱۹۵۳)، یوگسلاوی (۱۹۵6) و هلند (۱۹۵۹)، تشکیل شد. او در آن جا به همراه تعدادی از معماران جوان، تعاونی معماران را تشکیل داد. وان دو ولد در سال ۱۹۱۹، والتر گروپیوس را به جای خود به عنوان رئیس مدرسه معرفی کرد.

بدین معنا که ساختمان باید فاقد هر گونه تزئینات و اجزای اضافه باشد. پس از برخورد تمدن اسلامی با ایران، معماری ایرانی به مرور زمان به مشتقی از هر دو سبک تبدیل شد. معماران از دیر باز نقش بسیار پر رنگی در تمدن های بشری ایفا کردهاند. سایت موجود در انتهای شرقی شهر لندن، مجتمع مسکونی باغ های رابین هود، کاملاً پر سر و صدا می باشد و از سه طرف با سه مسیر سواره اصلی احاطه شده است. در بین فلسفه هایی که بر روی معماری مدرن اثر گذاشته اند؛ می توان به خردگرایی، تجربه گرایی، ساختارگرایی، پست ساختارگرایی و پدیده شناسی اشاره کرد. فلسفه در پی کشف حقیقت مکان است.

یکی از کنگرههای مهم سیام در حوزه شهرسازی، کنگره چهارم به نام شهر عملکردی بود که بر روی عرشه یک کشتی در سال ۱۹۳۳ تشکیل شد. این کشتی از شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه به مقصد آتن حرکت و سپس به مارسی برگشت. یکی شهر چندیگار در هند بود که لوکوربوزیه آن را طراحی کرد و دیگری شهر برازيليا بود که لوچیو کوستا و اسکار نیمایر به عنوان پایتخت جدید کشور برزیل طراحی کردند. به جز مدیران نامدار این مدرسه، استادان و هنرمندان معروف دیگری با شهرت جهانی در مدرسه باهاس تدریس میکردند. گروپبوس بنیانگذار و متفکر اصلی این مدرسه، در اثر فشارهای سیاسی نازیها به امریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس شد. ولی او به دلایل سیاسی در سال ۱۹۳۰ بر کنار شد. ساختمانی که بازسازی شده باشد امکان دارد از نمای بیرونی کاملاً بدون تغییر مانند قبل بماند اما از درون ممکن است معماری کاملاً متفاوتی نسبت به قبل پیدا کند؛ به همین علت یک معمار داخلی نه تنها باید روی موقعیت ساختمان دقت کند، بلکه از منظر فیزیکی، اجتماعی و سیاسی آن نیز حساس باشد که اگر اسکلت ساختمان مستحکم و ایده معمار اولیه آن مناسب باشد، طی سلسله تغییرات ایمنی درونی آن، ساختمان دچار بحران و مشکل نخواهد شد.

خود تیم ۱۰ بعدها به دو جنبش متفاوت تقسیم شد. بعدها هانس مهیر، گریت ریتولد، ال ليسيتزکی، والتر گروپیوس و آلوار آلتو به این گروه پیوستند. تمیز کردن این نوع نما، کاری نسبتا دشوار است. در این برجها، آپارتمانهای مسکونی، اداری، فروشگاهها، مدرسهها، مراکز تجمع و کلیه احتياجات یک محله بسیار بزرگ فراهم است. در واقع تیم ۱۰ همواره از به فرمول درآوردن یک نگرش خاص در قالب یک بیانیه و یا یک منشور اجتناب میکرد و تداوم یک واقعیت زنده را پذیرفته بود و بدین ترتیب میخواست نشان دهد که بحث فرهنگی تحت شکل سنتی آن دیگر مناسب جهان کنونی نیست. آن نه تنها نماد نیروی سازندگان و قدرت منطقه بوده است بلکه همچنین ثروت موسسهای را که عمارت در آینده میخواست در خود جای بدهد را نیز نشان میداد. غرفه (پاویون) آلمان در نمایشگاه بارسلون در سال ۱۹۲۹، تبحر او را در زمینه نوآوری در معماری نشان داد. این ایده عملکردگرایی و زیبایی مدرن در طرح دیگر این دو در نمایشگاه ورکبوند (Werkbund) در شهر کلن آلمان در سال ۱۹۱4، برای یک ساختمان اداری و کارخانه نمونه، مجدداً به صورت هنرمندانهای به نمایش گذارده شد.

کارخانه کفش فاگوس در سال ۱۹۱۱ که توسط گروپیوس و آدولف مهیر طراحی شد، به صورت مکعبمستطیلی از شیشه، آهن و آجر است. فرانسه محل برگزاری کنگره نهم به نام سکونتگاه در سال ۱۹5۳ بود. در این کنگره، گروهی معمار جوان به نام تیم 10، بنای مخالفت با نظرات سیام خصوصاً در زمینه عملکردگرایی و جدایی محل سکونت، کار، تفریح و حملونقل در شهر را که در منشور آتن عنوان شده بود آغاز کردند. همچنین کار مهندس معمار طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای از ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها نیز می باشد. سازه هایی که با سبک مدرن متاخر طراحی می شوند ، تداعی گر ایده اولیه معمار آن اثر است . ۲۸ معمار صاحبنام اروپایی از جمله لوکوربوزیه، زیگفرید گیدئون، هندریک برلاخه، گابریل گورکیان و هوگو هرینگ جزو بانیان این کنگره بودند. مرکز فارغالتحصیلان هاروارد در محل همان دانشگاه، ساختمان پان آمریکن در نیویورک و سفارت آمریکا در شهر آتن در یونان، جزو مهمترین کارهای گروپیوس در طی سالها اقامت او در امریکا بود.

مباحث و طرحهای ارائه شده در نمایشگاه سبک بینالملل، مدرسه باهاس، کتابها و ساختمانهای لوکوربوزیه، کنگرههای بینالمللی معماری مدرن متعالی و همچنین ایدهها و طرحهای سایر سبکهای مدرن در ابتدای قرن بیستم، جملگی در پدید آمدن و توسعه سبک بینالملل حائز اهمیت بودند. این شعار مشخصه طرحهای میس وندهرو و به نوعی سبک بینالمللی و بالاخص سبک مینیمالیسم بود. تیم ۱۰ خواهان نوعی معماری و شهرسازی بودند که انسان در آن نقش محوری داشته باشد. بحث در مورد عمل کردگرایی (نظریهای که بیان میدارد ریخت یک معماری میتواند تنها با توجه به عملکردش ساخته شود) ایدهٔ محوری معماری قرن بیستم بود.

اول اینکه نیاز مسلمانان را به وضوخانه و محل تطهیر در مساجد و مدارس و نیاز مسافران را به استراحت، بارگیری و باربندی در حیاط کاروانسرا تأمین می کرد. این مشکل به این دلیل بوجود آمد که سنگ تراشی سقف قوسی سنتی فشار فوق العاده ای رو به پایین و بیرونی را بر دیوارهایی که بر آن تکیه داده بودند ، اعمال می کرد که اغلب باعث فروپاشی می شد. ریختن بتن باعث صرفه جویی در فضا می شود.4. برای تامین نور و روشنایی سطح کار از نورپردازی موضعی استفاده می شود. معمار داخلی علاوه بر طراحی فضای داخلی و مواد مورد نیاز برای هر سبک از ساختمان، باید به سیستمهای گرمایشی، سرمایشی، برقی و لولهکشی آن ساختمان نیز توجه کند. چنانکه وی مینویسد: “یک ساختمان مدرن باید به دور از هرگونه تحریفهای زائد و بیمورد و هرگونه تزئینات و جزییگرایی باشد و جهان مکانیکی و جابهجایی سریع معاصر را منعکس کند.” گروپیوس عملکردهای مختلف مدرسه، همچون کلاسهای درس، دفاتر آموزش، خوابگاه دانشجویان و کارگاهها را در ساختمانهایی با کالبدهای متفاوت جای داد.

• اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در وب سایت مسابقه ثبت نام و به صورت فردی یا گروهی در مسابقه شرکت نمایند. رنگ های مورد استفاده در ساختمان هایی که به سبک باهاوس طراحی شده اند سفید، خاکستری، سیاه و یا بژ است. این سطوح با حداقل مساحت کارایی زیادی داشته و از بسیاری سیستم­ های دیگر به مصالح کمتری نیاز دارند و اینگونه است که در آن­ها با استفاده از پوسته­ های پارچه­ ای و صنعتی کاملا سبک سقف­ هایی با دهانه­ های بزرگ ساخته می­ شود. بنابراین گزینه ای است که سطح خوبی از راندمان را برای قیمت آن فراهم می کند، زیرا هیچ هزینه ای از یک سیستم چارچوبی حاصل نمی شود. در حقیقت طراحی یک فرایندی است که صادقانه به شما می گوید که چه چیزی مناسب خانه شما هست و چه چیزی نباید در خانه شما قرار گیرد. طراحی استادانه فضاها، پلان آزاد، استفاده از مصالح در نهایت زیبایی و کیفیت اجرا و جزئیات بسیار دقیق و ماهرانه در این پاویون به نمایش گذاشته شده است.

اساتید این مدرسه در همه زمینههای هنری از قبیل نقاشی، صنایعدستی، تولیدات صنعتی و بالاخص معماری، توجه خود را به آینده معطوف داشتند و راه رسیدن به آن را بهکارگیری و الهام گرفتن از ایدهها و فناوری مدرن میدانستند. گروپیوس تا اواخر عمر خود نیز به نقش و اهمیت صنعت در زندگی مدرن و معماری مرتبط با آن معتقد بود. بر اساس بررسی و تحلیل شرایط اجتماعی و کالبدی ۳۳ شهر، در این کنگره پیشنهاد شد که مسائل اجتماعی که شهرها درگیر آن هستند با جدایی کامل عملکردها در شهر و قراردادن کمربند سبز بین آنها قابل حل خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا همچون گوگل که از سردمداران در عرصه نوآوری و تکنولوژی هستند با توجه به این مسائل به محیط کاری کارمندان خود بسیار اهمیت می دهند و به این ترتیب کارایی مجموعه خود را افزایش می دهند. میس وندهرو نظر خود را در برلین در مورد صنعت در سال ۱۹۲4 چنین بیان میکند: “اگر ما موفق شویم که صنعت را جلو ببریم، تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و هنری حل خواهد شد.” این گفته میس از طرف معماران پستمدرن در دهه ۶۰ و ۷۰ شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. • ویرایش رایگان: کارشناسان ما پس از ارسال پروژه نیز در کنارتان خواهد بود.

در دوره بعد از اسلام در سلسله های سلجوقی و ایلخانی و صفوی هنر معماری ایرانی پیشرفت سایت 3darchitecture چشمگیری داشته است. تصاویر روی تکههای شیشه با استفاده از تکنیک “چاپ فیلم” ارائه شده توسط چاپ بینالمللی شیشه، شرکتی که توسط هنرمند هلندی، “Rob Borgmann” اداره میشود، ایجاد شده است. کنگرههای بینالمللی معماری مدرن که مخفف آن سیام (CIAM)، است در سال ۱۹۲۸ شکل گرفت و تا سال ۱۹5۹ ادامه یافت. او بیان میدارد که وسایط حملونقل جدید مانند هواپیما، اتومبیل، قطار و کشتی در اثر تحولات سریع تکنولوژی به کلی دگرگون شده است. شروع معماری معاصر ایران را می توان از حدود سال ۱۳۰۰ به بعد دانست این زمان است که در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغییر کرد سیمای شهرهای ایران محول شد و بناهای لازم برای زندگی جدید مانند ادارات ، کارخانه ها ، بانکها ، ایستگاههای راه آهن ، دانشگاه و غیره و همچنین واحدها و مجموعه های مسکونی جدید در شهرها بوجود آمدند . دکوراتورهای داخلی بر زیبایی و جذابیت فضا تمرکز می کنند و نیازی به کسب تحصیلات آکادمیک ندارند. یکی دیگر از جنبه های مهم در بازسازی ساختمان یا ساختن یک بنا طراحی داخلی آن می باشد. دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد دوره هایی مرتبط با این عنوان بدون کنکور و آزمون ورودی برگزار می کنند حتی می توان در مراکز جهاد دانشگاهی و فنی حرفه ای گواهی معتبری از این رشته گرفت.

به علاوه این امر موجب افزودن فضایی به عنوان پیش ورودی شده و بر دعوت کنندگی ورودی بنا با به کاربردن کاشی های لعابدار در بخش آبنما و شیارهای نوری در جزئیات چوبی و همچنین ایجاد یک رواق و سایبان همسان با دیتیل آجر در زیر کنسول تأکید ویژه ای دارد. این ساختمان همچون ماشینی بیآلایش، در وسط و مسلط به محیط اطراف قرار گرفته و عملکرد آن، فراهم کردن سرپناه و شرایط آسایش برای انسان است.نمای آزاد، کفها به صورت کنسول. کار پیمانکاری و اجرا برای مهندسین عمران یکی از وظایفی است که نه به شدت آسان و نه خیلی سخت است و تمام مهندسین با هر میزان سابقه کاری خود میتوانند وارد این کار شوند و فقط طرح داده شده را به اجرا درآورند. در شهرهای بزرگ به علت ساخت و سازهایی که هر روز انجام می گیرد ممکن است خساراتی به رهگذران، همسایگان مجاور و .. وارد بیآید.

با در نظر گرفتن جنبه های زندگی افراد، توسط هنر معماری داخلی تعیین می شود. در سال ۱۸۹۰ وان دو ولد تحت تأثیر ویلیام موریس (از پایهگذاران مکتب هنرها و صنایعدستی) و جان راسکین به معماری و طراحی داخلی رو آورد. این کنگرهها تأثیر بسزایی بر تدوین مباحث و گسترش جهانی ایدههای مدرن در معماری و شهرسازی داشت. شهر همانند یک هواپیما طراحی شده بود که در وسط ان بخش اداری ودر بال ها محلات مسکونی قرار داشت . طراحی و اجرای یک ساختمان اداری از همان ابتدا به برنامه ریزی نیاز دارد و برای اینکه بتوانیم از موفق بودن فرآیند اطمینان حاصل کنیم باید کارهای مشخصی انجام دهیم. در این سبک باید سه رنگ اصلی انتخاب شود و مبلمان و قطعات اصلی در یک سبک (سبک غالب) و اکسسوری ها و جزئیات دارای سبک مقابل (سبک مکمل) باشد. در سال ۱۹۲4، گروپیوس در یک یادداشت به نام “هنر و تکنولوژی – یک وحدت جديد” اعلام موضع کرد و در آن تفکر و بینش غالب در مدرسه را تبیین نمود. هدف، بحث و تبیین اصول جنبش مدرن در حوزه معماری، شهرسازی، محوطهسازی، طراحی صنعتی و سایر موارد مرتبط با معماری بود. در حوزه معماری، لوکوربوزیه عنوان کرد که خانه ماشینی برای زندگی است، همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت بر روی زمین و هواپیما ماشینی برای حرکت در هوا است.

ساختمانهای او بدون استفاده از هر گونه تزئیناتی، به زیباترین شکل ممکن مصالح مدرن و معماری مدرن متعالی را به نمایش میگذاشتند. دانشجویان در دوران تحصیلی اکادمیک و تکمیلی همواره آموزش ها را مرحله به مرحله می بینند و از درس هندسه که در ترم 1 کاردانی انتخاب واحد می کنند تا درس پایان نامه که آخرین واحد هر دانشجو می باشد رفته رفته با طراحی اصولی آشنا می شوند. ۳- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات. با توجه به اين که این گواهینامه صادر شده توسط موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن مورد تائيد سازمان علوم، تحقيقات و فناوري کشور نيز مي باشد و از درجه اعتبار بسيار بالايي برخوردار است، فراگيران پس از شرکت در دوره هاي آموزشي زیبا سازی ساختمانی اين موسسه و دریافت این مدرک، مي توانند شانس ورود خود را به بازار کار به ميزان قابل توجهي افزايش دهند و همچنين افراد شاغل نيز مي توانند به واسطه بالا بردن توانايي ها و قابليت هاي خود، ارتقاي شغلي خود را فراهم نمايند .از این رو موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان یکی از بهترین و بروز ترین موسسات در این حوزه می باشد.

و در عین حال ساده و به دور از پیچیدگی است و بیشتر کامپوزیت – سرامیک – آجر – چوب و ترمووود به کار برده می شود. مجسمه سازی گوتیک در هنر شمال اروپا( به اخص فرانسه و انگلستان) موظف به انجام این کار بود. لوکوربوزیه عقاید مطرح شده خود در مورد معماری مدرن متعالی را در طرح ویلا ساوا در پوآسی در شمال پاریس (۱۹۲۸- ۱۹۳۰) به نمایش گذاشت. موهولی ناگی نظرات کانستراکتیویسم را به جای عقاید اکسپرسیونیست ایتن وارد دروس باهاس کرد. از همین جاست که میتوان ارتباط عمیقی را بین معبد دیرالبهاری مصر با خانه کوفمن رایت و بین صومعه لاتورت با مسجد سلجوقی ایران درک کرد. اگرچه معلوم نشده که قدیمی ترین مناره در ایران در کدامیک از بناهای مذهبی ساخته شده، ولی منار مسجد جامع سمنان و دامغان را می توان از قدیمی ترین مناره های ایران دانست.

میس مکعبهای زیبای خود را در سراسر سایت برای عملکردهای مختلف با شیشه و فولاد طراحی کرد.او در سال ۱۹۲۱ طرح یک برج شیشهای را برای شرکت در یک مسابقه در برلین ارائه کرد و در سال ۱۹۲۲ ماکت یک آسمانخراش را ساخت که دیوارهای خارجی آن با شیشه پوشش شده بودند. تیم ۱۰ موظف به برنامهریزی برای کنگره دهم در یوگسلاوی بود و به همین دلیل به این نام معروف شدند. ولی کنگره دهم به صحنه مجادله بین تیم ۱۰ و پیشکسوتان سیام تبدیل شد. بر سر در این مدرسه عبارت “فرم تابع عملکرد” نصب شد که نشانه اهمیت عملکردگرایی و توجه به عملکرد فرم بود. او در این کتاب نیز سعی نمود که توجه معماران و شهرسازان را از گذشته به سمت آینده معطوف کند. شما میتوانید با دیدن نمونه کارها ، رزومه و مهارت های معمار هایی که در آرکیز ثبت نام کرده اند را مشاهده کنید همچنین میتوانید برای انجام پروژه ها به معماران درخواست دهید تا کارفرما بر اساس معیار های خود انتخاب کند .