معرفي رشته مهندسي عمران معماری سه بعدی

بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. همانطور که پیش تر گفتیم بسیاری از امکاناتی که امروزه در ساختمان ها به طور معمول استفاده می شوند در گذشته بسیار محبوب نبودند و یا به طور کل وجود نداشتند. این رشته در مقطع کارشناسی 4 سال طول می کشد که قبل از شروع یک نیمسال به عنوان پیش نیاز ارائه می شود که جزو سنوات تحصیل نخواهد بود اما 8 واحد آن جزو واحدهای دوره حساب می شود. البته باید به این توجه داشت که شرکت های خصوصی برای توانمندی و مهارت مهندس عمران بهای زیادی قایل بوده و اینها عوامل مهمی در تعیین میزان حقوق افراد می باشند. در واقع می توان گفت این نوع بازسازی بیشتر بازسازی مقاوم سازی بوده و در ظاهر ساختمان تغییر زیادی رخ نمی دهد . با توجه به فعالیتی که هر سازمان موسسه دارد کسانی که در کارهای عمران هستند می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مراکز مختلف مشغول به کار شوند که از جمله این موارد که این افراد میتوانند آنجا جذب بازار کار شوند و فعالیت کنند می توان به این موارد اشاره کرد : وزارت خانه های آموزش وپرورش، کشاورزی، فرهنگ و آموزش عالی،بانکها و طرح محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا.

د- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. در نمایشگاه، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با معرفی محصولات و ایدههای نو میتوانند در بازارهای داخلی و بینالمللی رشد کنند. ۹- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. ماده ۳۵- مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. با این حال، یک معمار مسئولیت اصلی نظارت بر طراحی، زیبایی شناسی و بررسی موقعیت مکانی پروژه را بر عهده دارد. به عبارت دیگر یک مهندس عمران به دنبال این است که بتواند در پروژههای مختلف عمرانی در زمینههای ساختمانسازی، راهسازی، پلسازی، برجسازی، سازهها و بناهای آبی، جمعآوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرد. كسي كه چنين وظيفهاي به عهده ميگيرد، عمدتاً با كارهاي دفتري و كار با نقشههاي مختلف سروكار خواهد داشت.

از این برنامه برای BIM نیز استفاده میشود. یک دانشجوی مهندسی عمران بایستی علاوه بر مطالعه و یادگیری اصول نظری این رشته، به یادگیری نرمافزارهای تخصصی آن نیز بپردازد و در عین حال به عنوان کارآموز در پروژههای عمرانی هم حضور داشته باشد. علاوه بر این، مهارت در کار با نرم افزار برنامه ریزی نیز یک امر ضروری برای مهندسان عمران به شمار میآید. اما با توجه به زلزله های بسیار شدید در کشور که علاوه بر به جای گذاشتن هزاران کشته، بسیاری از مناطق کشور را ویران کرده، قانون گذاران را به اجبار استفاده از مهندسین عمران برای طراحی و نظارت و اجرای ساخت مسکن سوق داده است. به زعم مخاطبین فارسمن افزایش اندک این تعرفه با تورم فعلی کشور و به تبع آن بالا رفتن قیمت مسکن همخوانی نداشته و همین مسئله باعث دلسردی بسیاری از مهندسان گشتهاست. ۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی. ل- حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی. وی همچنین گفت: نظر کمیسیون عمران این است که تکلیف وزارت راه و شهرسازی باید مشخص و این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند که تبدیل به دو وزارت راه و عمران و وزارت حمل و نقل شوند.

علاقمندان این رشته می توانند در مقطع ارشد گرایش های متنوعی از رشته های مرتبط با مهندسی معماری و رشته های متناسب با مهندسی عمران را ادامه تحصیل نمایند از جمله رشته های که دانشجویان این رشته در مقطع ارشد می توانند ادامه تحصیل دهند رشته ( Sustainable architecture and landscape design – معماری پایدار و طراحی منظر ) دانشگاه پلی تکنیک میلان – ( Environmental and Sustainable Building Engineering – مهندسی ساختمان و محیط زیست پایدار ) دانشگاه ساپینزا و سایر رشته های مرتبط باشد. این محصول مایکروسافت، یک برنامهی مدیریت پروژه است که معمولا در پروژههای ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرد. مدیریت پروژه: از الزامات استخدام مهندس عمران، مدیریت پروژه است که شامل برنامه ریزی، تهیه لیست مواد و پیگیری لجستیک میشود.

شایان ذکر است که در سازههای معماری نیروها (بارهای مرده، زنده، زلزله، برف و باد) از طریق تیرچهها به تیر اصلی و از تیر اصلی به ستونها و از ستونها به پی منتقل میشود و پیها نیروها را به خاک منتقل میکنند؛ به عبارت دیگر، سازه حافظ فرم خارجی اجسام در برابر بارهای وارده است. یعنی هرچیزی که به آبادی یک کشور باز میگردد مانند سد، فرودگاه، جاده، راه آهن، برج، تونل، دکلهای مخابراتی، ساختمانهای مقاوم در برابر زمینلرزه، سیل و آتش و نیروگاههای برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار میگیرد. این مهندسان عمران هستند که بعد از استخدام با توانایی خود در حل مسئله، میتوانند این مشکلات را رفع کنند. البته در خیلی از مواقع فارغ التحصیلان رشته های دیگر مثل معماری یا شهرسازی نیز وارد شغل مهندسی عمران می شوند. فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در چه کارها و صنایعی میتواند شاغل شود؟ فارغ التحصیلان این رشته بعد از دریافت مدرک لیسانس و کسب کمی تجربه کاری، کم کم میتوانند وارد بازار کار شوند تا با کسب مهارت لازم، در جایگاه شغلی خوبی مشغول به کار شوند.

سازه یا آزاد است، یعنی اتصال مشخصی با زمین ندارد، مانند هواپیما که یک نوع سازه است، یا ممکن است غیرآزاد باشد، یعنی اتصال مشخصی با زمین دارد. شاکری این را هم گفت: صندوق ملی مسکن به جز رقم اندکی منابع ندارد و از دولت و معاون اول رئیسجمهور تقاضا داریم ردیفهای بودجهای که برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است را اختصاص دهند وگرنه طرح نهضت ملی مسکن موفق نخواهد شد. در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشتههای دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته مهندسی معماری پرداختهایم و سعی کردهایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که برای موفقیت در این رشته مهندسی باید در آنها پایهای قویتر داشت، گرایشهای آن، بازار کار و سایر موارد مرتبط را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است که مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن طی نامه شماره 108161/18/3/ مورخ 22/05/1396 مدیریت کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی – ترویجی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

مهندسان عمران کارهای زیادی رامی توانند در امور اجرایی و نظارتی و حتی مشورتی نیز انجام بدهند و در سازمان های مربوطه مشغول به کار شوند. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید. هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

توجه داشته باشید که در بیشتر موارد، برای ادامه تحصیل در خارج از کشور، باید با زبان خارجی کشور مورد نظر و همچنین زبان انگلیسی آشنایی خوبی داشته باشید. بعد از تشکیل پرونده ، از ملک توسط مامورین شهرداری بازدید صورت می گیرد، که مواردی مانند، اندازه گیری ابعاد ملک ، عرض گذر ، بنای موجود ، موقعیت مجاورین ، پخ در بنا و … همچنین مالک با مراجعه به شهرداری درخواست گواهی پایان کار می کند. مهندسان معمار و عمران باید برای به نتیجه رساندن یک پروژه در این موارد با هم همکاری داشته باشند و امور را با کمک هم به پایان برسانند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظف به رسیدگی به تخلفات ناظرین و مجریان هستن در صورتی که ناظرین تخلف انجام دهند یا مجریان تخلف انجام دهند باید مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی اطلاع دهند و همچنین حق صدور پایان کار به واجدین متخلف را ندارند.

البته اكثر مشكلات سازندهاي در همين بخش است، چرا كه ممكن است نقشههاي بسيار خوبي طراحي شود و سازهها از نظر طراحي بدون عيب و نقص باشند، اما كار در اجرا به درستي انجام نگيرد. گرايش هيدروليك و سازه هيدروليكي، به كمك گرايش سازه، وظيفه طراحي ساختمان اين سد را بر عهده دارند. همان طور كه به نظر مي رسد، اين نوع زمينهكاري به تجربه زياد و مفيد و همچنين به تخصص كافي نياز دارد و معمولاً اين وظيفه بر عهده متخصصين مجرب است. به همين جهت سازههاي ساخته شده معمولاً بي عيب و نقص است. در ساختمان سازی انتخاب ناظر با مالک نمی باشد و به صورت حاکمیتی است و توسط سازمان نظام مهندسی با سامانه ارجاع کار نظارت معرفی می شود. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. ماده ۲۰- شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.

این نماینده مجلس گفت: هم دولت، مجلس و شورای شهر باید کمک کنند و مسؤولیت نهضت ملی مسکن فقط بر عهده دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون نیست و این وظیفه همه است که در این طرح بزرگ مشارکت کنند. بازار کار رشته مهندسی معماری به چه صورت است؟ دروس دانشگاهی رشته مهندسی عمران تا چه میزان نیازهای بازار کار را پاسخگو هستند؟ لازم به ذکر است که دروس هنری اهمیت بیشتری دارند و دروس علمی و فنی در راستای این دروس هستند. باتوجهبه اینکه اهمیت ساخت سازههای ایمن و مراقبت از محیطزیست در سالهای اخیر بسیار بالا رفته است، در دانشگاههای معتبر دنیا از مهندسین عمران استقبال میشود. رشته مهندسی عمران شامل انواع زیر شاخههای مختلف از جمله مهندسی محیط زیست، مهندسی سازه و مهندسی مواد میشود. مهندسی عمران به طراحی، مدیریت، نگهداری و ساخت انواع پروژه های ساختمانی می پردازد.

در ساخت هر سازه اول باید نقشه های مربوط به سایت 3darchitecture آن تهیه شود. و مشخص کردن مکان ساخت سد و طراحی حجم مخزن سد و سرریزها و کارهای آماری مربوط به بارندگی و جمعآوری آب در حیطه تخصص مهندسی عمران ـ آب است و مرحله آخر یعنی ساخت سد به گرایش عمران ـ عمران مربوط است. دانشجوی مهندسی عمران-عمران مسائل مربوط به تمامی گرایشهای مقاطع بالاتر رشته مهندسی عمران از جمله سازه، خاک و پی، راه و ترابری و هیدرولیک را مطالعه میکند. ۱۴- معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود. بعد از اجرای پوشش کف ساختمان ، گچ کاری انجام می شود و تمام سطح دیوارها و سقف به جز مکان هایی مثل سرویس های بهداشتی ، حمام و آشپزخانه که کاشی کاری می شوند، با گچ پوشانده می شوند. این نشریه به منظور پوشش دادن مطالب مرتبط با فناوری بتن، مصالح و فرآورده های راه و ساختمان، سازه و ابنیه فنی، ژئوتکنیک، انرژی، آتش، معماری، سیستم های ساختمانی، شهرسازی، زلزله شناسی مهندسی و مهندسی زلزله و کاهش خطرپذیری مخاطرات طبیعی شروع به کار نموده است و مطالب و مقالات حائز اهمیت در مهندسی ساختمان، مقوله های مسکن و معماری و شهرسازی را شامل می­شود.

خیلی از پروژههای عمرانی در مکانهای دورافتاده هستند که ممکن است حتی تحت پوشش اینترنت همراه نیز نباشند. پیشرفت دانش شیمی موجب کاربری وسیع این دانش در مصالح ساختمانی جدید شده است. برای موفقیت در این رشته لازم است که افراد در دروس ریاضی و فیزیک و با توجه به نوع گرایش در یکسری درس های بخصوص، توانایی لازم را داشته باشند تا از پس این رشته و سختی های آن برآیند. واحدهای آزمایشگاهی، کارگاهی، پروژه و کارآموزی نیز در کنار سایر دروس اصلی از واحدهای مهم رشته مهندسی عمران هستند. مهم ترین نکات تبدیل شدن به یک مهندس عمران موفق این است که، مهندسان عمران باید در ریاضیات و حل مسئله مهارت داشته و قوی باشند.

ن- ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی. ماده ۲۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. ب- استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. مهندس ساختمان سازی نمی توانند به صورت تمام وقت بر پروژه نظارت کنند از این رو در پروژه های ساختمانی از مهندسین مجری استفاده می شود که به جای مهندس ناظر بر ساختمان ها می روند و مراحل کار را به وی به صورت قدم به قدم گزارش می کنند. به همین دلیل در این نوع بازسازی نیز تمامی مراحل بای کاملا به طور دقیق بررسی شده و توسط متخصصین به انجام برسد .

جالب است بدانید تا حدود 25 سال پیش، اجبار قانونی برای استفاده از دانش مهندسی عمران در ساخت ساختمانهای معمولی نبود. اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. اگر مروری بر آگهیهای استخدام مهندسی عمران داشته باشید، خواهید دید که تقریبا در تمامی این آگهیها، یکی از شروط کارفرمایان برای استخدام، تسلط به یک یا چند نرمافزار است. مهندسی عمران از جمله رشته هایی است که بین علم و سازندگی کشور ارتباط برقرار میکند. در پروژههای مختلف ساختمانی این معماران هستند که نظر نهایی را در مورد زیبایی کار میدهند و تأیید میکنند که ساختمان مورد پسند مشتریان قرار میگیرد. در دسترس بودن نقشه ی ساختمان با تمامی جزییات . آیا یک مهندس باید تمامی بر تمامی این نرمافزارها مسلط باشد؟ تقریبا در تمامی آگهیهای استخدام مهندسی عمران به تسلط بر یک یا چند نرمافزار تأکید میشود. این نرمافزار به عنوان بهترین نرمافزار برای تحلیل سازه و مهندسی زلزله شناخته میشود.

استفاده از مهندسی مدیریت پروژه نقش بزرگی در کم کردن هزینه و زمان دارد، و این مزیت باعث شده تا شرکت های بزرگ پیمانکار و مشاور در پروژه های ساختمانی خود مهندسین مدیریت پروژه را به کار بگیرند.با توجه به موارد گفته شده باید متذکر شویم که مهندس ساختمان سازی نقش بسیار پر رنگی در موفقیت یک پروژه دارد و وجود همچین فردی بسیار مهم است. در این مطلب قصد داریم درباره گرایش های این رشته، توانایی لازم برای ورود به این رشته و از همه مهم تر بازار کار این رشته در ایران و خارج از کشور صحبت کنیم. اگر ساختمان قدیمی در زمین موجود باشد قبل از هرکاری لازم است تا عملیات تخریب صورت گیرد. یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت و پیشرفت در مهندسی عمران، تسلط بر روی نرمافزارهای عمومی و تخصصی است. این متخصصان روی پروژههای عمومی، طراحی و نظارت بر کل پروژهها یا پرداختن به جنبه خاصی از ساخت و ساز تمرکز دارند. مهندسی عمران رشته ای است که در زمینه های مختلف اعم از ساخت و ساز پروژههای عمرانی مانند جاده سازی، پل سازی، سد سازی، احداث تونل، ساختمانسازی، طراحی سازه فرودگاه ها، سیستمهای آب و فاضلاب و سایر پروژههای بزرگ زیربنایی کاربرد دارد.