مقاله انواع سازه های ساختمان معماری سه بعدی

عصر شکست سلطه ها، با حکومت های استعمار گر، روابط سیاسی یک جانبه، تبدیل به آگاهی های منطقه ای گشت که معماری دیگر نمیتوانست در پرتو شکل و تظاهرات خویش حقیقت جهان نوین را نادیده گیرد.شاید تمام داستان معماری نهضت مدرن یا به گونه ای دیگر معماری عصر نوین منشا گونه ای رشد بوده که در جریان آن بسیاری از حصارها و محدودیت های تاریخی جای خود را به تعمق، اکتشاف، میل به پیشرفت و آگاهی داده است. ساختمان یونیت دی هبیتیشن (Unite d’Habitation) در مارسی فرانسه (۱۹4۷ – ۱۹۵۲)، میل انرز اسوسییشن (Mill Owners’ Association Building) در احمدآباد هند (۱۹۵۱)، ساختمان سکرتریت (Secretariat Building) در چندیگار هند (۱۹۵۳) و سانت ماری دی لاتورت (Santé Marie de la Tourette) در لیون فرانسه (۱۹۵۷-۱۹6۰)، از جمله طرحهای هنرمندانه لوکوربوزیه و ساختمانهای شاخص این سبک محسوب میشوند. در این دوره سبک بینالملل فراگیرترین سبک معماری بود. سبک بروتالیسم از اوایل دهه ۱۹۵۰ تا نیمه دهه ۱۹۷۰ مطرح بود. دروه معماری مدرن متأخر را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد.

حتی ممکن است بعضی از مردم خیلی به این مساله توجه نداشته باشند که معماری بناهای تجاری نیز هر ساله تغییر میکند و طرحهای جدیدتر و زیباتری در دنیا معرفی میشوند. علاوه بر توانایی های تخصصی و مهارت های نرم افزار های تخصصی رشته عمران، یک مهندس عمران باید روحیه مسئولیت پذیری به کار داشته باشد زیرا این حرفه با جان مردم در ارتباط است. در این میان از منظر تخصصی سبکهای مختلف معماری که بر معماری ایرانی هم تأثیراتی داشته اند به شرح ذیل هستند. مهندسین معمار در صورت داشتن مهارت کافی میتوانند به سادگی در دفاتر فنی و مهندسی مشغول به کار شوند، اقدام به تاسیس دفتر طراحی مستقل کنند یا طراحی و نظارت بر پروژههای آزاد را بپذیرند.

پس از جنگ استقلال هندوستان و جدا شدن پاکستان از این کشور در سال ۱۹4۷، ایالت پنجاب به دو نیمه تقسیم شد و لاهور مرکز این ایالت در قسمت مربوط به پاکستان قرار گرفت. افرادی که این ورودی را می بینند باید بیشتر ترغیب به وارد شدن به ساختمان شوند. ميس شعار “کمتر بیشتر است“ را برای اغلب طرحهای خود که عمدتاً بناهای عمومی بودهاند، مورد استفاده قرار داده بود. ساختمان های مکعبشکل شیشهای در خیابان تختجمشید (طالقانی) در تهران، عمدتاً در دهه 4۰ و ۵۰ شمسی (۶۰ و ۷۰ میلادی) احداث شدهاند. همانگونه که در فصل مقاله معماری مدرن متعالی عنوان شد، در دهه ۵۰ میلادی، دو شهر مهم بر اساس عقاید لوکوربوزیه طراحی و احداث شد که مسئول طراحی یکی از آنها خود لوکوربوزیه بود. کار اجرای این شهرک از دهه ۵۰ شمسی در غرب تهران آغاز شد.

نام این بنا برگرفته از پارچه دستباف سنتی ایرانی بنام ترمه می باشد که تداعی کننده فرم موج گونه این ساختمان می باشد. در این شیوهها، تكنولوژی مدرن با استفاده از ماشین آلات و تولید كارخانجات صنعتی به كار ساختمانسازی سهولت و سرعت میبخشد. جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند، از لوکوربوزیه خواست که شهری جدید با نگرش به سمت توسعه و آینده در پنجاب هند طراحی کند. قطعا نمی توان در بافت مدرن شهری از نماهایی مانند آجر استفاده کرد زیرا ناهماهنگی های به وجود آمده می تواند زیبایی محیط را تحت تاثیر منفی قرار دهند. بندرسیدنی به عنوان نقطه عطف شهرجایی که دونشانه شهری باشهرت جهانی درمقابل هم قرار می گیرند جایی که سرزندگی وهیاهوی شهری به وضوح به چشم می خورد. در این ساختمان، نمای نمایان بتن شیار داده شده تا زبری آن وضوح بیشتری داشته باشد. سلیقه کارفرما در حد به سزایی روی طرح نمای ساختمان تاثیر دارد. در طرحهای معمارانی همچون آی.ام.پی.، تاداو آندو، آلوارو سیزا و جان پاسون و در کارهای شرکت هرزوگ و دی مورن، نمونههایی هنرمندانه از ساختمانهای این سبک را میتوان مشاهده کرد. این معمار مطرح کرد: گاهی در مصاحبهها از من میپرسند آیا تو از معمارانی هستی که ساختمانهایی میسازی که کارکردی داشته باشند یا بیشتر ساختمانهای صرفاً زیبا میسازی که در پاسخ، میگویم این سوال احمقانه است چون هیچ زیبایی در ساختمانی که کارکردی نداشته باشد وجود ندارد، زیبایی وقتی ایجاد میشود که عملکرد خوبی داشته باشیم.

در این سری مقالات سعی بر آن است که با معماری مدرن و زیر مجموعه های این سبک در دوران های مختلف آشنا شویم چرا که این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابیش معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت به همین سبب سبک معماری هر دوره، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب میشد و دگرگونی های معماری با دگرگونی هایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوست، متناسب بود و هر سبک جدید معماری بر اصول، روش ها و سنت های سبک های پیشین استوار بود و به همین علت بین سبک های گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرز بندی بین آنها دشوار به نظر میرسد. بدنه این ماشین از اجزای هواپیما ساخته شده بود و قابلیت جمع شدن و حمل و نقل را داشت.

حال در شناسایی نقاط ضعف و قوت معماری معاصر ایران این پرسش مطرح می شود که معماری معاصر در تقابل با جریان مدرنیته تا چه حدی توانسته ارزشها و هویت تاریخی خود را حفظ کند؟ سبک مینیمالیسم در نقاشی، گرافیک، مجسمهسازی، مبلمان و طراحی داخلی مطرح بوده است. قطر این ساختمان ۷6 متر و ارتفاع آن 5/41 متر است. کلیسای جامع آمین یک کلیسای کاتولیک در آمیان، فرانسه است.این کلیسا که در قرن ۱۳ میلادی ساخته شده دارای ۱۴۵ متر طول، ۷۰ متر عرض، ۴۲٫۳۰ متر ارتفاع میباشد، کلیسای جامع آمین در سال ۱۹۸۱ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. یکی از زیباترین کلیساها به سبک معماری گوتیک در ایتالیا است که در سال 1996 در یونسکو ثبت شد. عملیات اجرایی این شهر از سال ۱۹۵۲ آغاز شد. برای اینکه در طراحی داخلی اداری مهارت کسب کنید، میتوانید از مشاوره داخلی اداری پادایران استفاده کنید.

مؤسسه علوم اداری در احمدآباد هند (۱۹6۳)، و موزه کیمبل (۱۹66-۱۹7۲) در شهر فورتورت در ایالت تگزاس آمریکا از دیگر طرحهای مهم این معمار است. یک مرکز اداری وسیع برای استقرار ساختمانهای ایالتی و تعدادی محلات مسکونی در اطراف آن، به علاوه خیابانهای عریض، پارکهای وسیع و مغازههای بزرگ برای این شهر در نظر گرفته شد. عمارتهای اشرافی به طور یکنواخت در اطراف یک مربع یا در طراحی،طراحی شده اند. از دیگر معمارانی که میتوان در این زمینه نام برد کنزو تانگه، اولین معمار ژاپنی با معروفیت جهانی است که برای استادیوم ورزشی توکیو در المپیک (۱۹64)، بامی به شکل چادر با ورقها و کابل فلزی و پایههای بتنی احداث کرد.

اگر چه در این دو شهر آسمانخراشهای یکصد هزار نفری که توسط لوکوربوزیه پیشبینی شده بود وجود نداشت، ولی ساختمانهای مکعبشکل با فاصلههای زیاد از یکدیگر تبلوری واضح از ایده لوکوربوزیه بود. كان به تقسیمبندی فضاهای ساختمان به فضاهای سرویسدهنده و فضاهای سرویسشونده و جدا کردن این فضاها از یکدیگر معتقد بود. سبک مینیمالیسم عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر سده گذشته میلادی مورد توجه بود. واژه مینیمالیسم در هنر عمدتاً برای توصیف سبکی به کار میرود که ویژگی آن بیپیرایگی فوقالعاده، شكلبندی هندسی ساده و بهرهگیری از مواد و مصالح صنعتی است. ویژگی های این دیوارها عبارت اند از:- این سیستم از نظر اجرایی بسیار ساده است و دقت در انجام کار به اندازه دیگر سازه های فولادی است.- سرعت اجرا به دلیل استفاده از قطعات پیش ساخته بالا است.- دیوار برشی فولادی نسبت به دیوار برشی بتنی تمیزتر، سریع تر و ایمن تر است.- این سیستم از سخت ترین سیستم های مهاربندی X شکل است.- رفتار سیستم در حالت الاستیک و میزان جذب انرژی نسبت به سیستم های مهاربندی بهتر است. در این راستا می توان از ۴ ویژگی معماری سنتی ایرانی نام برد.

به گفته کان: تمام فرمهای خالص به انواع گوناگون در معماری روم امتحان شده است. در این سبک، بتن نمادی بارز دارد و در بسیاری از این ساختمانها سطح بتن به صورت نمایان ظاهر شده است. پايداري اين صورت ها يا الگو ها به معني فقدان پويايي آنها نيست . در ساخت پنجره ها، استفاده از این شیشه ها علاوه بر تابیدن انعکاس نور از بیرون به درون، قابلیت دیگری دارد به این صورت که در سبک گوتیک باعث ایجاد پدیده ای به نام به نخ نمایی میشود که برای کاهش صلابت و سختی سازه، پوشه های چندلایه را بوجود می آورد.

مزایایی که انواع سازه LSF برای ساختمانسازی فراهم میکنند چیزی فراتر از انواع مصالح ساختمانی قدیمی سایت 3darchitecture است. انواع مختلفی از کفش ایمنی وجود دارد. اما جدا از این 2 عامل، نکات مهم و کاربردی تری وجود دارد که باید هنگام انتخاب یک جفت کفش ایمنی جدید به آنها توجه کنید، در اینجا نکاتی که باید در مورد خرید کفش ایمنی به آن ها توجه کنید برای شما آورده شده است! مهم ترین اجزای این خانه ها عبارت بودند از: سکو، سردر و در ورودی، هشتی و دالان، ایوان ها، حیاط، حوض، باغچه و اتاق های اطراف حیاط. همگونی طرح نمای ساختمان با سایر ساختمانهای مجاور، طراح نما می بایست حتما نوع معماری بناهای مجاور و اطراف محیط پروژه را جهت عدم تضاد بصری در طراحی خود لحاظ کند. به همین دلیل کارفرمایان به نقشه های معماری فاز یک بسنده نمی کنند و متقاضی نقشه های فاز دو و طراحی نما و طراحی دکوراسیون داخلی هستند. سبک های دکوراسیون انواع مختلفی دارد و هرکدام از انواع سبک طراحی داخلی، چه مدرن و چه کلاسیک متناسب باسلیقه افراد انتخاب و پیاده می شوند.

این مجتمعها هم اکنون به صورت قولنامهای خرید و فروش میشوند و به دلیل نداشتن سند با قیمت کمتری معامله میشوند. منبع الهام هنرمند هرچه بوده، تندیسها شباهت حیرتآوری با سبک طبیعتگرای کلاسیک دارند. این برجهای اداری، جزو بهترین نمونه از ساختمانهای سبک بینالملل در ایران هستند. ساختمان شرکت ملی نفت ایران که تکنولوژی دال بتنی ساخته شده بیش از هر بنای دیگری تجسم پیروزی سبک بین المللی است که در سالهای بعد در ساختمان ادارات بی شماری به کار گرفته شد . كان بین سالهای ۱۹۵۰-۱۹5۱ به رم سفر کرد و تحت تأثیر معماری عظیم و ساده روم باستان قرار گرفت. ولی برای ساختمان مسکونی، او این ایده را برای اولین بار برای خانه فارنزورت به کار گرفت. اولین نمونههای ساختمانهای این سبک را می توان در کارهای لوکوربوزیه مشاهده کرد. برج شهیاد (آزادی)، سردر دانشگاه تهران و آرامگاه خیام در نیشابور، از جمله بناهای شاخص به سبک تندیسگرایی در ایران است. با توجه به این که سایت پروژه در بافت متراکم شهر قرار گرفته است، یک پالت متریال محدود برای نمای ساختمان در نظر گرفته شده است. مراحل اجرای نمای ساختمان شامل سه بخش طراحی، زیرسازی (شاسی کشی) و اجرا است. در این خانه هم مانند خانه قبلی، مبلمان پذیرایی شامل صندلیها، کاناپه و میز بارسلونا است.

علاوه بر نمایش بتن در این سبک، اجسام و سازه ساختمان، خصوصاً تیرها و ستونها به صورت اغراقآمیز همانند یک قلعه مدرن نمایش داده میشود. علاوه بر لوکوربوزیه، یک زن و شوهر معمار انگلیسی به نامهای آلیسون و پیتر اسمیتسون در پدید آوردن این سبک سهیم بودند. وی در دو دفتر طراحی خود به نامهای تليسين شرق در ایالت ویسکانسین و تليسين غرب در ایالت آریزونا در امریکا به تدریس دانشجویان معماری و تبیین و طراحی معماری ارگانیک مشغول بود. این ساختمان که خانه شخصی جانسون میباشد، در سال ۱۹4۹ در شهر نیوکنن، ایالت کنتیکت در امریکا اجرا شده که این ساختمان به صورت یک مکعبمستطیل ساده است و چهار دیوار آن از صفحات شیشهای وسیع و قاب فلزی سیاه رنگ دور آن تشکیل شده است. این بنا به صورت یک مکعبمستطیل سفیدرنگ با بدنه شفاف و فضای داخلی باز و پیوسته است.غرفه آلمان در شهر بارسلون در سال ۱۹۲۹ را میتوان به عنوان الگوی اولیه این سبک قلمداد کرد. مدرسه هانز تنتن (۱۹4۹-۱۹۵4) در نورفولک انگلستان، ساختمان اکونومیست (۱۹۵۹-۱۹6۵)، و مجتمع مسکونی باغ رابین هود در سال ۱۹۷۲، هر دو در لندن، جزو بناهای این دو معمار به سبک بروتالیسم است. او به جای تکیه بر یک معماری انتزاعی صرف و طراحی مکعبهای مدرن، به سمت معماری بروتالیسم و همزمان طراحی تندیسهای احساسگرایانه گرایش پیدا کرد.

از دیگر معمارانی که به این سبک طراحی کردند، میتوان از پل رودولف نام برد. طرح جیمز استرلینگ برای دانشکده مهندسی دانشگاه ليچستر در انگلستان (۱۹۵۹-۱۹6۳) و طرح دنیس لسدون برای تئاتر ملی سلطنتی در لندن (۱۹6۷-۱۹۷6)، نیز از بناهای شاخص این سبک محسوب میشود. در تئاتر ملی سلطنتی، در سمت مقابل پارلمان انگلستان و در مجاور رودخانه تایمز، سطح بتن در بخش عمدهای از سطوح خارج و داخل ساختمان نمایان است. کلیسای جامع سالزبری که با نام رسمی کلیسای جامع مریم باکره مقدس نیز شناخته میشود، کلیسایی آنگلیکن در انگلستان است و بنای آن یکی از بهترین نمونهها از معماری اولیه گوتیک انگلیسی به شمار میرود. از آن جایی که نمای ساختمان مهم ترین جز دیداری ساختمان به شمار می رود جزء مهم ترین قسمت طراحی یک ساختمان نیز محسوب می شود.

از جمله نکات مثبت دیگر این شغل آن است که مهندسان تازه وارد به حرفه طراحی سازه بسیار زود رشد می کنند، چرا که در این حرفه مهندس ماهر از لحاظ جمعیت تعداد کمی دارند. مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود که یکی از انواع مهاجرت داخلی است. با ظهور اسلام ایرانیان حقیقت شناس، تمام هنرهای خود را در نهایت اخلاص به خدمت اسلام گرفتند و معماران ایرانی شیوه های تازه ای مانند ایوانهای بلند، شبستانهای وسیع، انواع قوس ها، گنبدها و از نظر نماسازی با به کارگیری نمای معقلی، خط بنایی، خط کوفی، گچبری و …

نورهای مخفی در حاشیه سقف یا منابع نوری که خود یک اثر هنری هستند یا نورهایی مثل شمع از انواع این نور محسوب میشوند. در این راستا حصار شهرها، تخریب شد و بافت های اورگانیك آنها به اشكال هندسی تحول یافت. شاید به ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه ی معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد. اگر ویژگی های گذشته، سنت و سنگینی را در پرده ی اول قرار داد، زبان جدید معماری معاصر، درباره حقیقت اجتماعی همه جانبه مردم سالار و شفاف، ریشه های بارز خود را گشود. فکر میکنم اگر بتوانیم بسیاری از مباحثی که در حوزه معماری مطرح هستند را به حوزه زبان منتقل کنیم به راحتی میتوانیم پاسخ بسیاری از پرسشهای خود را پیدا کنیم. طراحان سبک آرت نوو، طرحهای خود را «هنر نو» مینامیدند و سعی میکردند از سبکهای گذشتهگرا فاصله بگیرند و با کمک هندسه طبیعی و فرمهای آزاد به هنر نوینی دست پیدا کنند. با برنامهدهی فضا با توجه به عملکرد میشد بهینهترین اندازهٔ لازم برای هر اتاق را به دست آورد و بنابرآن خانههایی حداقلی ساخت.