طراحی ورودی ساختمان اداری معماری سه بعدی

وقتی وزارت علوم ما محتوای درسی را اینگونه به انحراف میکشاند، تکلیف دانشآموختگان و مهندسان و مشاوران و شهرداران و وزرای راه و شهرسازی هم معلوم است چگونه درس خواندند و دنبال چه مطالبی هستند و حاصل معماری و شهرسازی ما به شکل امروز درمیآید. اسناد بالادستی، قانون اساسی و چشماندازها که زیرنظر رهبری است بسیار عالی است ولی قوانینی که در وزارت مسکن، شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداریها و شوراهای شهر و روستا بسیار اشکالات زیادی دارد که توضیح دادم همه دنبال رویکرد مادی و حقفروشی و تغییر کاربری زمینها هستند. نقرهکار: وزارت علوم همین دولت فعلی دست به این کار زد. نقرهکار: حضرت علی میفرمایند «الانسان عدوّ لما جهله» . پیامبر اکرم میفرمایند (العلم ثلاثه): آیۀ محکمه، غریزۀ عادله و سنت قائله یعنی همین مباحث اعتقادات، احکام حلال و حرام و سنت و شیوۀ پایداری که مطرح شد. سه مرحلۀ اول یعنی زیباییشناسی، حکمت هنر و سبک هنری را میفرمایند برای ماست یعنی برای معصومین است و بر اسلام واجب است که اینها را مشخص کند؛ سپس میفرمایند، بهعنوان معمار اصول را از مکتب میگیریم و صورت طبیعی به آن میدهیم. ما در مباحث هنری و معماری به مجموعهای که از پیامبران و علوم الهی میگیریم، زیباییشناسی، فلسفه و حکمت هنر و سبک هنری میگوییم.

ساختمان اداری خیابان، که بالاتر از سطح خیابان قرار دارد، یک احساس ایستاده در صحنه ایجاد می کند. بعد از آن هم شهردارانی آمدند تا طرح جامعی را برای تهران ارائه کنند اما توسط خود شهرداری که صرفاً رویکرد مادی و درآمدی دارد، کارفرمایی شد. در مورد چالشهای این صنعت همیشه بحثهای بسیاری وجود دارد، ولی صحبت کردن کوتاه در مورد این مساله علاج این مشکل نخواهد بود. به دلیل وجود بناها و بافت های تاریخی مهم در کشور ، وجود کارشناسانی آشنا به شیوه های مرمت و احیای این آثار ارزشمند از اهمیت بسیاری برخوردار است. نقرهکار: دولت و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که باید نگهبان حقوق و فرهنگ اسلامی در شهرسازی باشد، بهدلیل اینکه به شهرداریها کمک مالی نکند، همۀ اختیارات را به شهرداری داده است و عملاً شهرداریها به منزلۀ کل نظام جمهوری اسلامی شدند یعنی قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه در شهرها، شهرداریها شدند و اگر از آنها بپرسید چرا این رویکرد صرفاً مادی و غیرعلمی را دارید، میگویند شهر هزینه دارد و ما باید هزینۀ شهر را با تراکمفروشی و تغییر کاربری به دست آوریم و رویکرد ما اقتصادی است.

باید آمایش سرزمین و برنامهریزی ملی داشته باشیم و پتانسیلهای مراکز کشاورزی، صنعتی و تجاری مملکت شناخته شود و امکانات و اعتبارات را به آن مناطق ببریم ولی در حالحاضر اینها را در تهران متمرکز کردیم و تهران محلی است که پتانسیل تولید و صنعت و توسعه را ندارد و به صنعت هم میگویید دور از اینجا باشد و به این ترتیب تمام مملکت را به تباهی میکشانند. گفتیم که برنامهریزی ملی و آمایش سرزمین باید درست شود تا معلوم شود کجا پتانسیل و استعداد تولید داریم تا منابع و امکانات را به آن منطقه ببریم که در اینصورت بهتدریج مهاجرتها از کلانشهرها به سمت مراکز تولیدی میشود و این شروع اصلاحات است. این امکانات مسیر را برای ساختن بناهای جدید هموار کرد. با استفاده از ETABS میتوان سیستمهای پایهای یا پیشرفته را تحت شرایط استاتیک یا داینامیک، ارزیابی کرد.

کار اصلی این گروه طراحی ساختمان های عمومی که تحت پوشش طیف گسترده ای از برنامه ها، مانند فرهنگی، ورزشی و فضاهای کاری سایت 3darchitecture است، میباشد. این پلتفرم هوشمند پلان ساختمان را طراحی و در نرمفازار اتوکد ترسیم میکند و حتی میزان هزینه ساخت سازه را نیز برآورد میکند. آقای سیحون که در تمام آثارش جلوه های خاصی از نمادهای ایرانی دیده می شود به تاثیراتی که معماری ایران باستان بر روی آثاری که امروز به نام هنر معماری اسلامی در جهان شناخته شده است اشاره می کند: اگر کسی مطالعات عمیق داشته باشد، بالاخره به این نتیجه می رسد که «هنر اسلامی» وجود ندارد؛ بلکه ایرانی وجود دارد و باید گفت «هنر ایرانی در زمان اسلام» و وقتی ما به این آثار نگاه می کنیم می بینیم تمام دنباله رو پیشینه های ما است و مساجد ما هیچ چیزی نیستند جز آتشکده های ساسانی؛ یک پلان چهارگوش با گنبد.

این موضوع به این دلیل است که میلگردهای کشیده شده، باعث فشرده شدن مناطقی از بتن که تحت کشش قرار گرفتهاند، میشوند. در این مرحله از مراحل ثبت اساسنامه مجتمع مسکونی جزئیات بیمهای که مدیریت ساختمان مسئول انجام دادن کارهای مربوط به آن است ذکر میشود. اخذ تاییدیه نقشه های معماری از شهرداری و سایر مراحل صدور پروانه ساختمان به عهده مهندس معماری است که نقشه های طراحی معماری را ترسیم نموده است. فاز یک: طراحی اولیه پلانها، نماها و ترسیم مقاطع با توجه به نیاز و سلیقه کارفرما و همچنین با توجه به نیاز و الزامات پروژه. این پدیده بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر نحوه و فرایند تولید و تدوین فضای معماری و همچنین صنعت ساختمان و تکنولوژی ساختمان و آموزش معماری به همراه ارتباط و انتقال سریع تجربیات، کمک میکند. توضیح کتاب:گونه شناسی در یک فرایند استقرایی به ما کمک میکند تا با انتخاب موضوع، به منابع عینی موجود مراجعه کنیم و با گردآوری دادهها و تحلیل آنها به شناخت گونهها دست یابیم. وی گفت: البته حل مشکلات حوزه ساخت و ساز نیازمند همافزایی و هماهنگیهای بین دستگاهی بوده و در این جهت سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با برخورداری از مهندسان صاحب صلاحیت آماده همکاری همه جانبه با تمام دستگاههای متولی حوزه ساخت و ساز است.

بررسیهای انجام شده نشان داده است که مساجد اولیه که بیانگر شکلگیری معماری اسلامی در ایران است، در ابتدا دو ایوانه بودهاند و مسجد جامع فهرج در یزد و تاریخانه دامغان نیز این مطلب را تایید مینماید. وی گفت: ابنیه به جا مانده از تاریخ کهن و تمدن غنی ایران بیانگر این مطلب است که ایرانیان از پیشگامان صاحب سبک در طراحی و معماری ساختمانها و ابنیهها بودهاند اما امروز در بناهای جدید مفهوم خاصی دنبال نمی شود و بناهای ساخته شده، با فرهنگ، ارزشها و هویت اصیل شهرهای ما همخوانی ندارد. در واقع وقتی از معماری صحبت میکنیم منظور درک هنر و داشتن دانش طراحی ساختمان و بناهای فیزیکی است که باید برای آن قبل از هر چیزی مفهوم علم و جنبه های روان شناختی را نیز درک کرده باشیم.

در ادامه مجدداً پیشنویس در اختیار اعضا و مسئولین قرار گرفت و با دریافت دیدگاهها و نظرات اصلاحی اعضای کارگروه و همچنین کارشناسان و مدیران صندوق رفاه دانشجویان پیشنویس اولیه بروزرسانی شد و با توجه به تمرکز پیشبرد امور مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور برنامهریزی برای بررسی پیشنویس سند مذکور با حضور اساتید حاضر در این جلسه صورت پذیرفت. این شرکت در ادامه اهداف و فعالیت های خود در تاریخ 9 دی 83 با نماد ثنوسا در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و از یک هفته بعد از آن تاریخ مورد معامله قرار گرفت. در نتیجه، پتانسیل های معماری ایرانی به قدری پیشرفت کرد که زیبایی از معماری پیشی گرفت. البته این علوم از نظر اسلامی، علوم عرفی و احتمالی است اما میتوان از این علوم بهرهبرداری کرد. معماری هر دوره را میتوان نماینده زندگی مردم آن دوره دانست. اگر چه در ساختوسازهای موجود شهر تهران، اثری از معماری فاخر و غنی ایرانی ــ اسلامی وجود ندارد اما با توجه به سبک زندگی کنونی مردم، میتوان اقداماتی برای زنده کردن این معماری به کار برد که برخی از آنها راههای بسیار سادهای هستند!

خطرات مختلفی وجود دارد که کارگران بسته به صنعت خود با آنها مواجه خواهند شد. معماری ایرانی با تاریخی چند هزار ساله و به قدمت بخش بزرگی از تاریخ ایران به شکل های مختلفی پدیدار شده است، از انواع کلبه های روستایی، چایخانه ها و عمارت های فرنگی باغ گرفته تا زیباترین و باشکوه ترین سازه هایی که در جهان وجود دارد. در ایران گرایشهای مختلفی که در بخشهای قبل ذکر کردیم، برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تعریف شده است. از طرح نخست در بناهاي داراي حياط مركزي بهره ميبردند. تبصره 2- ساکنین از ریختن پس ماند غذا، نان خُرد و زباله در نقاط مختلف به ویژه پشت ساختمان ها اجتناب نمایند. قرارگیری قسمتی از بالکنها در پشت دیوارهی باکسهای صلب، فضای امنتری را با توجه به قرارگیری آنها در مجاورت خیابان فراهم نموده است. ساختمان اداری کارخانه مادیران (لوازم خانگی) در سه طبقه، واقع در فرودگاه پیام (استان البرز) به مساحت تقریبی ۴۵۰۰ مترمربع میباشد؛ طراحی داخلی، فاز ۲ و نمای این ساختمان اداری توسط گروه دیبا انجام شده است. از ساختوسازهای جدید گرفته تا پروژههای جامع طراحی و ساخت، تا توسعه، بازسازی و چیدمان داخلی ما در کنار شما هستیم. درواقع شما انباشتی از امکانات و نیروی انسانی کشور را در کلانشهرها جمع کردید و میگویید چرا مشاغل کاذب، دلالی و کارهای مضر اقتصادی فراهم شده است.

نقرهکار: بله. قطعا دچار افول شده است و این نیاز به یک توضیح تاریخی دارد. آن هم توسط مهندسان مشاوری که بله قربانگوی شهرداری بودند و نه فرهنگ اسلامی را میشناختند و نه اعتقاد کافی داشتند و نه میتوانستند مطابق آن طراحی کنند. طراحی داخلی ساختمان اداری یکی از مهمترین اقدامات در ایجاد فضای اداری جذاب و پویاست. به این دلیل که وابستگی ماهیتی کالبدی دارد که قرار است در آن شکل بگیرد. رئیس جمهوری دستور داد با توجه به اعلام نیاز استاندار خوزستان، نیروهای امدادی و امکانات لازم برای آواربرداری و امداد، از سازمان آتشنشانی تهران به صورت فوری به آبادان اعزام شوند و همچنین برای شناسایی تخلفات منجر به این حادثه نیز به صورت عاجل اقدام شود و برخورد شدید و غیرقابل اغماض با متخلفان در دستور کار قرار بگیرد. وظیفه طراح داخلی خلق یک اثر هنری که تنها از منظر زیباییشناسی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد یا یک کار صرفا خشک فنی و مقرراتی نیست، بلکه دشوارتر و ظریفتر از این دو است. این روش در حقیقت تلفیق كننده مزایای روش سازه فضاكار و خرپای دوبعدی در عین حذف نقاط ضعف آنها است. جان توکی در کتاب درک مدلسازی اطلاعات ساختمان، ابتدا مقاله را با معرفی BIM به عنوان یک مفهوم، تعاریف و اهداف آن و همچنین زمینه تاریخیاش آغاز کرده و سپس به بررسی محدوده وسیعی از مزایای فعلی مربوط به استفاده از BIM پرداخته است.

«معماری» موجودی زنده است و حیات و کیفیت حیاتش دست ماست/ قبل از دیدن نماهای رومی باید سری به نادیدهها زد! البته این عوامل وابسته به مجموع شرایط مکانی و زمانی است که متغیر و مادی هستند و هر معمار و شهرسازی باید با توجه به شرایط موجود اقتصادی، صنعتی و اقلیمی تصمیمگیری کند و یک ماده و صورت مناسبی بهعنوان معماری یا شهرسازی به وجود بیاورد. اگر اینها اصلاح شد میتوانیم توقع داشته باشیم که مهندسان معمار و شهرساز و پیمانکاران ما کار خود را بلد باشند و درست انجام دهند. فارس: وزارت علوم کدام دولت این اقدام را انجام داد؟ البته وزارت مسکن به صورت ملی در حوزۀ صنعت ساختمان در جهت سریعسازی، ارزانسازی، مقاومسازی و انبوهسازی نیز وظایف خود را به درستی انجام نداده است؟ در نظر ویتروویوس، ایستایی شامل معنای پایداری (به لاتین: Peranitas) نیز بودهاست. ساختمان اداری و تجاری ترمه حاصل طراحی احمد بطحائی و فرشاد مهدی زاده می باشد که این دو در طراحی خود از نمای آجری استفاده کرده اند. معماری، هنری است که دست در دست علم کار میکند تا مکانهایی طراحی شود که مردم بتوانند در آن زندگی کنند، غذا بخورند، کار کنند و بازی کنند. انسانها استعداد تمام شغلها را ندارند و ما باید استعدادیابی را از دورۀ دبستان و دبیرستان شروع کنیم و دانشجویان مطابق استعداد خود رشتۀ تحصیلی را انتخاب کنند تا دچار یأس و ناامیدی نشوند و بتوانند در رشتۀ خود خلاقیت داشته باشند.

در کل میتوان گفت که سبک هنری و معماری دارای 2 بعد است؛ یک بعد هنری و محتوایی و یک بعد مهندسی که باید این 2 بعد را از هم تفکیک کرد تا بتوانیم راجعبه سابقۀ تاریخی آن صحبت کنیم. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس افزود: امروزه معماری ایرانی به دلایل متعدد از جمله تاثیرپذیری و تقلید نادرست از معماری غرب، از حقیقت و اصالت خود فاصله گرفته و جای خالی معماری فاخر و بلندآوازه ایرانی اسلامی که قدمتی هزار ساله دارد در ساخت و سازها و ابنیه های ما احساس می شود به طوری که در بسیاری موارد فاصله گرفتن از این سبک معماری و هویت واقعی، به ایجاد ظاهر آشفته و نامتوازن نمای ساختمانها و فضاهای شهری منجر شده است. مهندس سیحون در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: احساس می کنم که وقتم را هیچگاه گم نکردم. مهندس سیحون می گوید: ما باید افتخار کنیم که معماری ما یک معماری متداوم است که از گذشته تا امروز آمده و یک شیوه تکنیکی خاص است که بر حسب زمان جلو رفته و دنباله روی گذشته است.

طراحی پلان ساختمان اداری – تجاری ناهید در بخش اداری به گونه ای است که امکان برقراری ارتباط و تعامل میان کارکنان به خوبی فراهم شده است و کارکنان به صورت گروهی در کنار یکدیگر مشغول به کار هستند. اگر کارکنان در محیط کار احساس راحتی کنند بهتر می توانند وظایف خود را انجام دهند. هدف اصلی در طراحی این پروژه، ایجاد یک فضای کاری منعطف برای کارکنان بوده است. حتی بعد از 3000 سال، برخی عناصر طراحی معماری ایرانی در آن باقی مانده است. مسجدها باید به گونه ای مستحکم ساخته می شدند که سال های سال پایدار باقی بمانند. تمدن های تاریخی نیز اغلب با دستاوردهای معماری باقی مانده خود، شناخته می شوند. خرپا رو بدلیل قابلیت پوشاندن دهانه های بزرگ و نیز مشابه بودن اجزای اون (که باعث سادگی در اجرا میشه)، بیشتر برای پوشاندن سقفها (به ویژه سقفهایی با دهانههای بزرگ)، پلها، احداث بناهای عمومی و سالن های چند منظوره استفاده میکنن. بهتر است شخص مطمئنی برای این کار انتخاب شود چراکه انتخاب پیمانکار بی کفایت میتواند باعث افزایش هزینه های اضافی و ساخت یک سازه ضعیف شود.

مهندسی و مدیریت منابع آب: در مهندسی و مدیریت منابع آب به مباحث مربوط به جمعآوری و تصفیه فاضلابها و نیز تاسیسات مرتبط با فاضلاب از قبیل مخازن ذخیره و خطوط انتقال پرداخته میشود. در فضای ساختمان های اداری کتابخانه و مرکز اسناد برای امور تحقیقاتی به منزله سیستم مغزی آن است که می تواند به صورت مرکز اطلاعات و ذخیره سازی الکترونیکی نیز باشد. اقتصاد، زمان و مکان در شکلگیری هر نوع از معماری بسیار دخیل هستند. همچنین نوع میلگرد نیز مهم است که در پروژه های صنعتی و سنگین از میلگرد با گرید بالاتر استفاده میشود. از نظر اسلامی این معیارها فرازمانی و فرامکانی هستند و از این بعد، انسانها از یک نوع هستند و همه دارای فطرت، روحالهی و ذات مشترک بالقوه میباشند. در مرحله بعد، آجر و ملات و نقاشی اتاق ها پدیدار شد.

نقرهکار: نیازهای معماری ما در سطح کشور بسیار زیاد است و از قبل انقلاب عقبافتادگیهای زیادی داریم که باید جبران کنیم و باید کاری کنیم که مهندسی و صنعت ساختمان کشور بسیار پیشرفته شود که میتوان در این زمینه از شرکتهای دانشبنیان کمک گرفت تا مجموعاً هنر و مهندسی ساختمان ما در حوزۀ معماری و شهرسازی بتواند جهان را به سمت یک هنر متعالی، مردمی و انسانی پیش ببرد و رسالت اسلام هم همین است. نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: با سیاستهایی که امروز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به مدیریت شهری قزوین تحمیل میشود، به زودی همه محلههای تاریخی شهر قزوین خالی از مردم بومی خواهد شد. خانه، در بافت شهری پیوسته، متراکم و درونگرا، فضایی خصوصی برای زندگی خانوادگی بود تا افراد از دید اشخاص نامحرم محفوظ باشند. فارس: با توجه به فاصلهای که بین سبک ایرانی اسلامی افتاده است و در سطح شهرها به طور کلی شاهد آن نیستیم، این سوال به وجود میآید که آیا این سبک معماری قابلیت تطبیق با شرایط شهرهای جدید با جمعیت متمرکز ساکن در آپارتمانها را دارد یا خیر؟

استفاده از گچ به عنوان ملات که سریع تر سفت می شد، به بناهای این دوره کمک کرد تا بدون نصب داربست، طاق آهنگ بسازند. چهار طاق يا گنبد در تركيب با ساير عناصر و فضاهاي معماري در بناهاي مهم مورد استفاده قرار ميگرفت. یکی از مشخصههای قابل تامل معماری بومی شیراز قدیـم، بهرهگیری از گونههای گیاهی همیشهسبز (نظیر درختان بهـار نارنج و سرو) در حیاط عمارتها و ترکیب مطلوب آن بـا کالبد بنا و نمای ساختمانها و تثبیت حضـور این درختــان در تصویر ذهنی از آن بنا و بهعنوان عناصر هویتبخـش تاریخی- فرهنگی شهر شیراز است. با توجه به این که سایت پروژه در بافت متراکم شهر قرار گرفته است، یک پالت متریال محدود برای نمای ساختمان در نظر گرفته شده است. از قبل از انقلاب طبق مطالعات انجام شده، شهر تهران به دلیل اقلیم، آب و هوا و شرایط دیگر حداکثر میتواند 3 میلیون جمعیت بپذیرد ولی الان جمعیت به 12 تا 15 میلیون هم رسیده است و این کاملا غیرعلمی، غیرمنطقی و غیراسلامی است و برای مهاجرت معکوس از شهر تهران نیازمند یک برنامهریزی ملی هستیم و دولت باید در این موضع پیشقدم شود. علاوه بر تاثیر آب و هوا، مصالح موجود، اهداف دینی و فرهنگ های محیطی، کارفرمایان نیز نقش مهمی در پیشرفت معماری داشتند.