طراحی نمای ساختمان و اجرای نما معماری سه بعدی

ساختمانسازی مجموعهای از فعالیتهای جدا از هم نیست. جالب است که بدانید برای برداشت ویدئوهای کارگاهی این دوره، از بالاترین کیفیت فیلمبرداری و تدوین و دوربین های فیلمبرداری حرفه ای و حتی هلی شات استفاده شده است و خبری از ویدئوهای با کیفیت بصری پایین نمی باشد. مرحلهی آغازین گوتیک در انگلیس، ویژگیهای منحصر بهفرد خودش را داشت و کلیسای جامع سالزبری، یکی از اولین نمونههای این سبک به حساب میآید. بهاین جهت توجه به آثاری که در این حوزه به رشته تحریر در میآید برای پژوهندگان معماری سرزمینهای اسلامی، و از جمله معماری ایران دوران اسلامی، خالی از لطف نیست. پس از انقلاب اسلامی فعالیت شرکت های خارجی در ایران متوقف و پس از گذشت دوره ی رکود ساخت ساز بعد از جنگ ایران و عراق، در اوایل دهه 70 با تعریف نیازهای جدید کارفرمایان خصوصی و نیمه خصوصی، شاهد بلندمرتبه سازی توسط معماران و مهندسان ایرانی می باشیم.

قوس های اریب در معماری گوتیک نقش آرماتور را ایفا می کنند و از آن به عنوان چهارچوب استخوان بندی استفاده می شده است. وجه تسمیه : واژه گوتیک منسوت به گوتها ، اصطلاحی است از معماران عصر رنسانس که به تحقیر به معماری قروم وسطایی اروپا به مرکزیت فرانسه اطلاق کردند . هنر معماری گوتیک در میان سالهای ۱۱۳۷ و ۱۱۴۴ (میلادی) در جریان بازسازی کلیسای سن-دنی فرانسه پا به عرصه وجود نهاد و تا اواسط قرن شانزدهم میلادی در اروپا معمول بود. ممکن بود به الگوهای جدید تعادل نیز راه بَرَد. در این سبک، معماران تمرکز خود را بیشتر بر روی جلوههای بصری و دکوراسیون گذاشتند.برجستگیهای کوچک روی پشتبند، گچبریها و به خصوص آذین پنجرهها، به کار گرفتن پنجرههای بزرگتر و باریک شدن ستونهای عمودی ازتزیینات این سبک به شمار میرود. بیشتر تحت سلطه ی نقاشی های کلیسایی و پرده هایی از مسیح و مریم به عناوین مختلف است.

گچ و خاک قبل از گچ کاری ساختمان انجام می شود و پوششی است که سطحی صاف را روی دیوارها ایجاد می سایت 3darchitecture کند. اما به دلیل محدودیت هایی که در طراحی ساختمان وجود دارد، همیشه نمی توان از این توصیه ها پیروی کرد. نمای این کلیسای غول آسا به شیوه ی تسکان با شکلهای هندسی تزیین یافته ، بدون پشت بند معلق و بدون پنجره های زیاد زیر گنبد است. اگر بخواهیم واضح تر وظایف هر کدام را در مراحل ساختمان سازی بگوییم میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که فرآیند های مثل بادبند، ستون ها، اسکلت ساختمان، پی و غیره بر عهده مهندس عمران است اما کارهایی مثل دکوراسیون داخلی، پلان های طبقات، نمای ساختمان و …

استرس لاین، همان جهت و مسیری است که طاق، فشار وارده بر خود از سمت بالا را پخش میکند. پشتبندهای معلق یا همان شمعهای شمشیری وزن دیوارهای بلند را پخش کرده و با انتقال مستقیم فشار به سمت زمین و پایههای بنا، در تحمل وزن کلی ساختمان نقش مهمی ایفا میکردند. ویژگی های معماری سنتی ایرانی، که آن را از سایر هنرهای دیگر متمایز می کند این است که به شیوه اصولی ساخته می شود و درساخت ان از محاسبات دقیق و کاربردی قبل از ساخت و به هنگام طراحی، اهمیت ویژه در رعایت اصولی فنی و حرفه ای درکار، ساخت ایوان ها و ستون های مقاوم ، عطف به درون و رواق هایی بسیار زیبا استفاده شده است.

برای مثال در کلیسای سنت شاپل بیش از سه چهارم کل بنا را شیشه های رنگارنگ تشکیل میدهد . سازههای گوتیک این عنوان را تایید میکند؛ بهطوریکه حتی امروز، علیرغم پیشرفتهای بسیار خوب نظریه سازه، معماران و مهندسان اندکی جسارت آن را دارند که نامشان را بر کارهای مشابهی قرار دهند. فردگرایی: در فلسفه ای که گرایش های روشنگری را مورد شک قرار میدهد، به کمک واسطه های روانشناختی، خود مختاری فردی و شخصیت مستقل فردی ترغیب می شود. این تزئینات شامل ستون های تزئین شده ، مجسمه شخصیت های دینی و تاریخی و گلدسته ها، فضا های داخلی پر جزئیات است که در ساختمان های سبک معماری گوتیک استفاده می شود. طراحان همچنین توانستند بالکن های نارنجی متمایز را ترکیب کنند و رنگ و شخصیت را به دیوارهای ظاهری ساده اضافه کنند. ساختمان شش طبقه اندرزگو در هر طبقه خود یک واحد آپارتمان دارد و به گونه ای طراحی شده که امکان زندگی آرام و آسوده را در محله ای شلوغ که با انواع مختلفی از ساختمان با مصالح و ارتفاعات گوناگون پرشده است، فراهم می کند. از تزیینات این دوره میتوان به آذین توری و پنجرههای رنگارنگ اشاره نمود. سبک گوتیک تزیین یافته در گوتیک انگلیسی رواج داشت استفاده از آذین سنگی پرجزئیات برای پنجرهها از تزئینات به شمار میرود.

در میانه سده سیزدهم میلادی معماری گوتیک به اوج خود رسید. این دانش سازهای در قالب قواعدی عملی کدگذاری و تدوین شده است. آنگونه که او در این مقاله نیز متذکر میشود مطالعه ابعاد فنی سازههای گوتیک موضوعی است که در غرب هم کمتر به آن پرداخته شده؛ بخشی از این کمتوجهی محصول کمبود منابع اولیه در این حوزه و بخشی نیز محصول کم دانشی معماران در حوزه سازههای تاریخی است. در نمونههای اولیهی کلیساهای با سقف قوسدار، از طاق رومی یا همان نیمدایرهای استفاده می شده است و نتیجه، طاقهای گهوارهایِ بسیار سنگینی ساخته می شد و استرس لاین به دیوارهای کلیسا و به سمت بیرون فشار وارد میکرد.

این دانش مجموعه قواعد و رویههایی بود که بهطورتجربی از مشاهده بناهای موجود استنباط شده بود. هر ساختمان نوعی “آزمون موفق” و مشاهده تخریب یا فروپاشی سازهها هم سرشار از اطلاعات مفید بود. سرشت این دانش تشریحی قرون میانهای سازهها دقیقا چه بود؟ نکته حائز اهمیت در بحث اوئرتا آن است که علیرغم اینکه سرشت دانش سازه گوتیک هندسی است لزوما این دانش، در تمام ابعادش، تناسباتی نیست. پس بناها نخستین منبع مایند و هر فرضیهای که سرشت این دانش تشریحی قرون میانهای را جستجو میکند، بایست شمار فراوانی کلیسا و کلیسای جامع را که از این قرون بهجامانده، چون مدرک، به کار گیرد. سازههایی که از جایگذاری میلگردهای پیشتنیده در بتن ساخته میشوند، سازههای پیشتنیده نام دارند.

، معمار اسپانیای قرن شانزدهم، است پرده برمیدارد. محاسبه علمی سازه اساسا در قرن هفدهم، کارهای گالیله و هوک، ریشه دارد، اما شروع کاربردش به نیمه قرن هجدهم بازمیگردد. از دیگر ویژگی هایی که در معماری گوتیک یافت می شود وجود عناصر تزئینی است. شیر روشویی از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرویس بهداشتی ها، آشپزخانه ها و حمام است. بنابراین، خرید کفش ایمنی با سایز مناسب بسیار مهم است. خانه مچاله در حقیقت یک مرکز تجاری است که روزانه صدها نفر به آن رفت و آمد میکنند، با آن عکس میاندازند و از فروشگاههای داخل آن خرید میکنند. در مجموعه هترا آثاری از صورتکهای گچی و سنگی پیدا شده که به نظر میرسد در قدیم به عنوان نماسازی مورد استفاده بوده است. این سازهها اصولاً رفتار سه بعدی دارند، به طوری كه به هیچ ترتیبی نمیتوان رفتار كلی آن را با استفاده از یك یا چند مجموعه مستقل دوبعدی تقریب زد.

از دیدگاه زیبایی شناسی آرایه های ماهرانه بر روی سنگ ، سطوح تخت معماری را به حجمی آراسته ، سبک و پویا مبدل میسازد . فاصله زمانی بین سده ی دوازدهم تا ابتدای سده ی شانزدهم را دوران هنر گوتیک مینامند . معماری گوتیک آغازین دوره متمایز شدن از هنر رومانسک و خودسازی و تکامل شیوه گوتیک است ، که نیمه قرن دوازدهم میلادی را فرا گرفت و به انگلستان نیز نفوذ داشت. این قواعد در گستره جغرافیایی و تاریخی وسیعی شناسایی شده و شواهدی از کاربردشان در سراسر اروپا بهجامانده است. این قوسها نقش ارماتور یا مسلح کننده ای را دارند که به عنوان چهارچوبی برای استخوان عصر گوتیک مورد استفاده قرار گرفته اند.

ارتباطات: مهندسان عمران ملزم به برقراری ارتباط با مشتری هستند تا بتوانند نیازهای آنها را تشخیص دهند و این اطلاعات را به تیمهای مشغول در پروژههای ساختمانی انتقال دهند. در فرانسه الگوی کلیساهای اروپایی گردیدند.در این کلیساها کاربرد ، سازه و آرایه حکم مثلث مسیحیت را به خود گرفت. البته کسانی که دوست دارند میز مدیریت سفید استفاده کنند می توانند در بازسازی دفتر کار اینکار را انجام دهند. البته مهندسین صنایع و شرکت هایی به صورت تخصصی مطالعات امکان سنجی Feasibility study را می توانند انجام دهند اما بهتراست اینکار همراه با یک مشاور معماری انجام شود. از طرف دیگر فولاد بالاترین نسبت استحکام به به وزن را در بین مصالح ساختمانی دارد و با بهرهگیری روشهای جدید ساخت و ساز، ساختمانهای فولادی نیز میتوانند انتخاب محبوبی برای ساختمانهای اداری باشند. طاقهای نوکتیز مرسوم در معماری گوتیک هم جای خود را به طاقهای بادبزنی دادند که تیغههای طاق در آن، انحنای یکسانی داشته و در فاصلهای یکسان از یکدیگر قرار گرفتهاند و شبیه به بادبزن به نظر میرسند. برای تحقق موثر این سازه های بزرگ، متخصصان طراحی باید این ساختمان ها را شکل دهند تا از فرم هم به عنوان عنصر سازه ای و هم برای بیان معماری استفاده گردد.

در هر بخش معماران مربوط به همان سبک با ذکر آثارشان معرفی شده اند. پس از آنکه اسکندر مقدونی امپراتوری هخامنشی را فتح کرد، گنبدهای ایرانی الهام بخش بالداچین گنبدی شکل روم و بیزانس شد. با این همه میراث متقدمان و تتجربه به جای مانده از آنها توام با تنوع و تجربههای سنتی در استفاده از فرم و فضا به ویژه در معماری مساجد، قرنهاست که به کمال رسیده و به بلوغ هنری و ماندگاری فنی دست یافته است. از سوی دیگر تنوع فراوان طرحها و انواع کاملا جدید سازهها چنان است که هر نظریه داروینیستی مبنی بر بقای گونه مستعدتر را ابطال میکند. ارتفاع آن از هم نوع های اروپایی کمتر و چسبیده به زمین است .اساساً در ایتالیا برج مستقل و جدای از بنای اصلی ساخته می شود . برخی پیشرفت در هنر طراحی و استفاده از اصول هندسه و تناسب را نتیجه مستقیم ترجمه اصول اقلیدس توسط آدلارد، فیلسوف انگلیسی قرن دوازدهم، از عربی به لاتین میدانند. پلان امروزی آن تقریبا دراز و باریک است و حال و هوایی انگلیسی دارد.سقف شیب دار چوبی بالای بالکانه،قوس بندی صحن ، ردیف پنجره های زیر گنبد از ویژگی های گوتیک اولیه است که در این بنا دیده میشود.

دو زیر سبک « تزیین یافته » و « عمودی » در انگلستان با آرایه های سقفی معروف به تاق پنکه ای رایج بوده است بر خلاف گوتیک فرانسه کلیسا در بافت متراکم شهری واقع نشده و در فضایی باز و چمن زار استقرار یافته است . به بیانی سادهتر معماری معمولاً شامل طراحی کل محیط ساخته شده از ابتدا و همگام با برنامهریزی شهری، طراحی شهری و منظر گرفته تا جزئیات ساخت سطح خرد و حتی مبلمان شهری و … تمامی آثار نقاشی ملهم از همان معماری است. پس از خواندن تمام موارد بالا، بسیاری از افراد ممکن است این سوال را داشته باشند: “آیا IA همان طراحی UX(تجربه کاربری) است؟ به واسطه ویژگیهای خاص از جمله وزن سبک آنها، این سازهها در انواع پروژههای ساخت و ساز کاربرد دارند. این چفد بسیار نزدیک به نیم دایره است. همچنین به جای ساختن سطوح متعدد در داخل کلیسا، از یک فضای واحد عمودی استفاده میکردند. قواعد رودریگو مجموعهای از دستورالعملهای گوناگون برای طراحی اجزاء مختلف سازههای گوتیک، از ستون و پشتبند تا برجها و سنگ سرِطاق است.

از توسعه های فناوری تاثر گذار بر محیط بهره می برد، با تطابق پذیری و ارتباط با آسایش و راحتی. Cochrane, 1994 و Bulmer-Thomas, 1979) برخی دیگر تحول ناگهانی در نظام ساختوساز و تکنیک قوس تیزهدار، بهعنوان ویژگی تامّ معماری گوتیک، را نتیجه انتقال فناوری کاربردی از شرق میدانند و در این راستا به مواردی از انتقال مستقیم صنعتگران مسلمان، در خلال جنگهای صلیبی، از شرق به غرب نیز اشاره میکنند. امروزه نرم افزارهای رایانه ای یکی از مهم ترین ابزارهای اصلی مهندس معماری است که یاری گر او در رسیدن به اهدافش می باشد. نور عامل دیگری است که باید در هنگام عکس برداری از ساختمان ها به آن دقت کرد.نقش نور و الگوهای جذابی که ایجاد می کند بسیار مهم است. اوج معماری در عصر ایمان ، ساختمان کلیسا ، به گونه خانه خدا بر روی زمین ( شهر خدا ) باید صورتی از آن جهان دیگر را بنماید : با تندیسها ، نش برجسته ها ، شیشه های رنگی ، پویایی به سمت بالا و شکوهمندی فراتر از محدودیت های این دنیا.

معماری گوتیک، علاوه بر آنکه یکی از مقاطع مهم تحول معماری در مغرب زمین است، به دلیل وجود پیوندهایی میان این معماری و معماری شرق، بهطورخاص شرق اسلامی، از منظر پژوهش در حوزه معماری اسلامی نیز حایز اهمیت است. اگر سبک رومانسک دستاورد دیرها ، جامعه روستایی و مرد سالار بود ، اما شیوه ی گوتیک در شهرها (ایل دو فرانس ) متولد شد ، و کلیساهای آن بازتاب دهنده ی ظرافت های شهری و اهمیت دادن به زنان بود. دانشی که بر پایه هندسه بنا شده بود و با قوانین خود تعادل نهایی بناها را تامین میکرد. اگر علاقه دارید که عکس های خلاقانه بیشتری از خانه های ایرانی برای ایده گرفتن ببینید خانه یا محل کار خود را با ما به اشتراک بگذارید! یکی از نمونه های بارز آن کلیسای سن ماکلو در شهر روان فرانسه است . معماری گوتیک با دوباره ساختن کلیسای سن دنی پاریس ، در فرانسه اغاز گردید.در کلیساهای گوتیک آغازین تاق جناغی بسیار به چشم می خورد. هنر گوتیک از فرانسه آغاز شد و به اروپا راه یافت. چون در نهایت هنرشناسان بر این نظر هستند که گوتیک سبک نیست و نام نوعی شیوه ی معماری در یک گذر زمانی است ( همان قرن دوازده تا شانزده که در بالا ذکر گردید) که این نام بعد از قرن شانزده توسط علمداران رنسانس ایتالیایی با نگاهی تحقیر آمیز به این نوع معماری اطلاق گردید.

در برهه کنونی که ابعاد تاریخی معماری مجددا نقشی عمده یافتهاند، مشخصاً مباحثی از این دست اهمیت مییابند. مورخان هنر و معماری قرون میانه اروپا به جنبههای مختلف تعامل، و تاثیرپذیری این معماری از معماری همزمان خود در سرزمینهای اسلامی اشاره کردهاند. گذار از این سبک درخشان به زیر سبک شعله آسا در پایان دوره ی گوتیک پدیدار گشت آن هم به سبب بهره گیری از نقش و نگارهای نوک تیز ، چنین نامی به خود گرفت. رویکرد های غالب در معماری گوتیک کارشناسان تاریخ معماری مدرن در تقابل با دیدگاه های ساده ای که در گذشته وجود داشت، تعابیر پیچیده و سردرگم کننده ای از معماری گوتیک به وجود آورده اند. سپس به بیان پارهای قواعد حاکم بر معماری گوتیک در محاسبه اجزاء سازههای این دوران، چون پشتبندها، طاقها و برجهای کلیسا، با استفاده از رسائل گوتیک متاخر در آلمان میپردازد. قوس های اریبی که در زیر طاق های گهواره ای قرار دارند یکی از موارد بسیار مهم و مرتبط با تاق جناق در معماری گوتیک می باشند.