طراحی خرده فروشی در Metaverse: یک سرمایه گذاری جدید برای معماران