شهرهای اروپایی: این هفت شهر جذاب که در زمان یخ زده اند

هیچ چیز برای همیشه دوام نمی آورد، اما گاهی اوقات ساختمان ها برای مدت بسیار طولانی دوام می آورند. این شهرهای جذاب اروپایی که در زمان یخ زده به نظر می رسند، گواه این موضوع هستند. در حالی که چیزهای زیادی برای جشن گرفتن در مورد معماری معاصر وجود دارد، ساختمان های تاریخی سوابق قدرتمندی در مورد نحوه زندگی اجداد ما ارائه می دهند – و تعداد زیادی از آنها هنوز هم زندگی می کنند. آنها فرهنگ را حفظ می کنند، ارزش ها را نشان می دهند و به ما یادآوری می کنند که ایده های عالی همیشه جدید نیستند. چه در سفری باشید که تاریخ شهر را بهتر بشناسید و چه بخواهید چند روزی را در مکانی تجربه کنید که شبیه به دوران دیگری است، این مقاصد باید حتماً بازدید کنید. در زیر، هفت شهر اروپایی را مشاهده می کنید که در زمان احساس یخ زدگی می کنند.

source: https://www.architecturaldigest.com/gallery/charming-european-towns-frozen-in-time